Här hittar du vära stensorter inom granit och marmor, stensorter som vi valt ut med omsorg.
Det är sten som är extra lämpade till fönsterbänkar. De stenmaterial vi visar här är granit, kalksten och marmor. Det finns möjlighet till att få fönsterbänkar i fler stensorter efter önskemål.