När du beställer fönsterbänkar från oss måste du ange längd, bredd och tjocklek för alla modeller.

Överstiger längden 1800 mm, levereras skivan i två delar. Alla mått anges i millimeter, mm.
Du måste även ange utskärningsmått för modellerna M4, M5 och M6 (Ska vara lika på båda kortsidor för att klassas som standardmodell ).

1) Ange längd, bredd och tjocklek.

Maxlängd för oskarvad skiva är 1800 mm.
Du ombesörjer skarvning om inte montering beställs. Standardtjocklekar är 20 och 30 mm (+-3 mm)

2) Ange utskärningsmått.

Gäller modellerna M4, M5 och M6.