För alla våra fönsterbänkar poleras de synliga kanterna. I vårt standardutbud erbjuder vi tre slags poleringar, vilka illustreras nedan. För modellerna M4, M5 och M6 är utskärningarna sågade och framsidan och den synliga delen av kortsidorna polerade.

Som tidigare framkommit är detta standarder. De mest förekommande kantbearbetningarna av fönsterbänkar och bänkskivor av sten är K1 (rak fasad kant) och K2 (halvrundad kant). Den senare innebär oftast en något högre kostnad då detta kräver en större arbetsinsats. Den raka kanten är ofta standard hos många stenleverantörer, oavsett om det gäller marmor eller granit.